Nordic Walking - Ria Lindeman
meer bewegen - je gezonder voelen - elkaar ontmoeten - van de natuur genieten
Introductieles
Basiscursus
Loopinstructiegroep Natuurgebieden
Abonnement
Knipkaart
Veiligheid
Planning bezoek natuurgebieden

Abonnement

Er zijn 2 betaalmomenten voor de loop-instructiegroep 'Natuurgebieden':

1 - abonnement per 1 augustus of per 1 februari
2 - abonnement start bij begin wintertijd of start zomertijd (verdeeld over 2 gelijke periodes)
Indien men tussentijds mee gaat lopen, wordt het bedrag tot aan het eerste officiële betaalmoment vastgesteld

Kosten
€ 100,00 per half jaar 

Betalen t.n.v.:
ME Lindeman-Emmen NL59RABO0117749427 o.v.v. aanvangsmaand abonnement

Vakantie
Tijdens schoolvakanties wordt er niet onder leiding van een instructeur gelopen
In overleg met de groep kan de instructeur ook buiten de schoolvakantie vrij nemen,
dit wordt dan tijdens de schoolvakanties gecompenseerd
De ervaring leert dat de groepen op eigen initiatief het gehele jaar door lopen, ook zonder instructeur

Tijdens officiële feestdagen wordt er niet gelopen

Blessures
Bij langdurige blessures (indien gemeld) wordt er overleg gepleegd over de gelden voor het volgende abonnement

Inhalen van lessen
Kan bij de andere groep. Graag even een berichtje vooraf
Inhalen van lessen kan tot 1 maand na verstrijken van abonnementstermijn

Deelname geschiedt altijd op eigen risico!Sportieve Recreatie Laarbeek