Nordic Walking - Ria Lindeman
meer bewegen - je gezonder voelen - elkaar ontmoeten - van de natuur genieten
2007 Laarbeeker - Opstart RecreaFit
2012 Jaarkalender Laarbeek
2012 Laarbeeker 5-jarig bestaan
2017 Bedankje 10 jarig bestaan
Samenwerking Joke Kemps fysiotherapie
Samenwerking ver. Zorg om het Dorp Mariahout
Sponsoring en samenwerkging met natuurorganisaties

2007 Laarbeeker - Opstart RecreaFit

Artikel Laarbeeker 9-3-2007

Nordic Walking vanuit Mariahout
RecreaFit, Sportieve Recreatie Laarbeek

Toen Ria Lindeman op eenentwintig jarige leeftijd als docent lichamelijke opvoeding op het LHNO in Uden les begon te geven, had ze niet kunnen  vermoeden dat ze vele jaren later weer terug bij haar “roots” zou komen. Een loopbaan met diverse onderwijsfusies en de overstap naar het vak biologie, maakte, dat het na dertig jaar weer begon te kriebelen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na een periode van blessureleed wist Ria Lindeman wat ze gemist had. Lekker samen sporten, het gevoel hebben je eens goed ingespannen te hebben, buitenlucht in de natuur opsnuiven en … het lesgeven als bewegingsdocent. Dit alles vond ze terug in Nordic Walking. Een laagdrempelige sport die iedereen kan bedrijven.

Ria Heeft een bedrijf opgericht dat geen sportschool is, maar een bedrijf voor sportieve recreatie, waarbij mensen terecht kunnen voor meer dan lichamelijke training of afvallen alleen. Een bedrijf waar iedereen zich als totaal mens fit zou kunnen voelen. Waar mensen zeggen als ze thuis komen: “Het heeft me goed gedaan”. En zo is de naam ”RecreaFit” ontstaan.

Nordic Walking, het lopen met poles (stokken) volgens de specifieke Nordic Walking-techniek, is een sport die oorspronkelijke uit Finland komt. Ook in Nederland begint het een hype te worden, te meer omdat je het tijdens elk seizoen van het jaar kunt bedrijven. Het kan in groepen of alleen en er zijn weinig kosten aan verbonden. De komende jaren gaat Ria het accent leggen op cursussen Nordic Walking. In de toekomst zullen de activiteiten worden uitgebreid, zoals het organiseren van o.a. GPS-tochten, buurtactiviteiten, workshops en teambuilding voor bedrijven.

De beweegredenen van RecreaFit om voor Nordic Walking te kiezen, kunnen in de volgende kernzinnen worden samengevat. Meer bewegen, je gezonder voelen, elkaar ontmoeten, van de natuur genieten. Dit staat dan ook op de folder die af te halen is in het DorpsServiceCentrum in het Buurthuis. 

Op maandag 5 maart is RecreaFit officieel van start gegaan. Met het geven van introductielessen heeft Ria geprobeerd de cursisten de “grove” vorm van het Nordic Walken aan te leren. Door deze introductielessen, met zowel praktijk als theorie, zijn de deelnemers enthousiast geworden. Zij hebben zich ingeschreven voor twee Basiscursussen Nordic Walking, welke 5 lessen bevatten van anderhalf uur. De les wordt altijd afgesloten met gratis koffie/thee. Verder is er ook een officiële loop-instructiegroep van start gegaan. Met een halfjaarlijks abonnement gaan de leden naar diverse natuurgebieden in de omgeving. In de toekomst zullen er meer introductielessen volgen.
Vereniging Zorg om het Dorp (ZOD)

Ria Lindeman stond, als deelnemer aan de brainstormgroep Zorg om het Dorp, aan de basis van de oprichting van vereniging Zorg om het Dorp. Deze vereniging heeft zich ten doel gesteld om het dorp Mariahout levensloopbestendig te maken. Thema's als wonen, zorg, vervoer en ontmoeting staan hierbij centraal. Ook als gastvrouw en computerdocente droeg zij in het DorpsServiceCentrum Mariahout haar steentje bij. Er is nu een samenwerkingsverband ontstaan tussen ZOD en RecreaFit. Het DorpsServiceCentrum wordt het thuishonk van RecreaFit. Het ontmoeten van mensen, zoals ZOD in een van haar speerpunten heeft omschreven, wordt hier in praktijk gebracht. Iedereen is welkom en mag zich aanmelden; leden van ZOD krijgen bovendien een extra korting. Zo hoopt Ria Lindeman met RecreaFit ook haar bijdrage te kunnen leveren aan het levensloopbestendig maken van Mariahout.


Sportieve Recreatie Laarbeek