Nordic Walking - Ria Lindeman
meer bewegen - je gezonder voelen - elkaar ontmoeten - van de natuur genieten
Privacy gegevens Nordic Walkers
Adres contactpersoon Ria Lindeman
KvK en Bank
Telefoon
E-mailadres
Website
Foto

Privacy gegevens Nordic Walkers

De pricacy van persoonsgegevens wordt volgens de regelgeving van AVG gerespecteerd.

Er is goedkeuring gevraagd voor:

- plaatsing van foto's op website

- het uitwisselen van namen, adressen, telefoon en emailadressen tussen de groepsleden onderling en contactpersoon specifiek

- potentieel email- en whatsApp-verkeer met aangesloten Nordic Walkers

Mocht iemand alsnog bezwaar hebben tegen enige publicatie, stuur dan een mail/whatsApp ter motivatie. Zie contactgegevens. Gegevens/foto's worden vervolgens gedeletet van de website.

Specificatie

2018 - Privacyverklaring en cookieverklaring RecreaFit, Sportieve recreatie Laarbeek

RecreaFit, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
RecreaFit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die RecreaFit verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die RecreaFit verwerkt
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. RecreaFit kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat RecreaFit zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@recreafit.nl , dan wordt de informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag RecreaFit persoonsgegevens verwerkt
RecreaFit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- u te kunnen bellen/whatsAppen
- u te kunnen e-mailen
- carpoollijsten op te stellen
- beterschapskaarten te sturen bij blessures
- u op te halen, thuis te brengen en/of te bezoeken;

dit alles passend bij de bedrijfsdoelstellingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
RecreaFit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RecreaFit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
RecreaFit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Daarnaast vraagt RecreaFit schriftelijke toestemming om te delen;
- met uw toestemming wordt u opgenomen in uw eigen Whatsapp- / e-mailgroep
- met uw toestemming kunnen er groepsfoto’s van de activiteiten gedeeld worden in de Whatsapp- en e-mailgroepen
- met uw toestemming kunnen er foto’s geplaatst worden op de website. Dit kan u zelf in een later stadium herroepen indien u de publicatie niet als passend ervaart
- met uw toestemming wordt u opgenomen in een carpoollijst.


RecreaFit adviseert persoonlijke informatie niet via de groep te delen maar direct met info@recreafit.nl , telefonisch of persoonlijke WhatsApp, zie contactgegevens. Toch delen met de groep is dan op eigen verantwoording.
Het is niet toegestaan om persoonsgegevens, verkregen via de groepslijst, zonder toestemming van betreffende persoon, door te spelen aan derden.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in, correctie of verwijdering van uw gegevens. Dit kan per email, telefonische of in een persoonlijk gesprek. Alles wordt dan wel schriftelijk bevestigd door beide partijen. Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden om u adequaat te identificeren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RecreaFit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Cookieverklaring

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RecreaFit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Google Analytics en Dropbox
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Ook informatie door RecreaFit bewaard in Dropbox, valt binnen het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel; dus ook hier is er sprake van een passend beschermingsniveau.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

 

 Sportieve Recreatie Laarbeek