Nordic Walking - Ria Lindeman
meer bewegen - je gezonder voelen - elkaar ontmoeten - van de natuur genieten
2007 Laarbeeker - Opstart RecreaFit
2012 Jaarkalender Laarbeek
2012 Laarbeeker 5-jarig bestaan
2017 Bedankje 10 jarig bestaan
Samenwerking Joke Kemps fysiotherapie
Samenwerking ver. Zorg om het Dorp Mariahout
Sponsoring en samenwerkging met natuurorganisaties

Sponsoring en samenwerkging met natuurorganisaties

Ria Lindeman  van RecreaFit sponsort regelmatig initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp en de natuur er omheen


Ook onderhoudt zij contacten met de gemeente Laarbeek, SBB, Waterschap, IVN, Heemkundekring 't Hof van Liessent en werkgroep Natuur en Landschap Lieshout / Mariahout.
Dit alles ter stimulering van de wandelroutes, kwaliteit van zandpaden en de mogelijkheid voor jong tot oud om van de natuur te genieten. 

Samen met werkgroep 'Natuur en Recreatie' van Zorg om het Dorp en bovenstaande instanties is in 2015 het wandelroutebord bij de kerk gerealiseerd met 9 wandelroutes.
In 2017 is dit uitgebreid tot een wandelnetwerk van 15 routes met 7 wandelrouteborden. 

Zonder goede samenwerking met allen was dit niet realiseerbaar

Daarvoor hartelijk dank
Sportieve Recreatie Laarbeek