Nordic Walking - Ria Lindeman
meer bewegen - je gezonder voelen - elkaar ontmoeten - van de natuur genieten
Introductieles
Basiscursus
Loopinstructiegroep Natuurgebieden
Abonnement
Knipkaart
Veiligheid
Planning bezoek natuurgebieden

Knipkaart

Een 10-lessenkaart (knipkaart) is maximaal 1 jaar geldig!  

Kosten
€ 70,00 - Persoonsgebonden
Tijdens de koffie wordt er een paraaf gezet door de deelnemer

Betalen t.n.v.
ME Lindeman-Emmen NL59RABO01177494 27 o.v.v. knipkaart

Vakantie 
Tijdens schoolvakanties wordt er niet onder leiding van een instructeur gelopen
In overleg met de groep kan de instructeur ook buiten de schoolvakantie vrij nemen,
dit wordt dan tijdens de schoolvakanties gecompenseerd.
De ervaring leert dat de groepen op eigen initiatief het gehele jaar doorlopen, ook zonder instructeur

Tijdens officiële feestdagen wordt er niet gelopen

Blessures
Bij langdurige blessures (indien gemeld) wordt er overleg gepleegd over het verlengen van de knipkaarttermijn
 

Inhalen van lessen
Kan bij de andere groep. Graag even een berichtje vooraf.

Deelname geschiedt altijd op eigen risico!Sportieve Recreatie Laarbeek