Nordic Walking - Ria Lindeman
meer bewegen - je gezonder voelen - elkaar ontmoeten - van de natuur genieten
Over mij - Ria Lindeman
Nordic Walking
Natuurgebieden rondom Laarbeek / Mariahout
Wandelroutes NO-Mariahout 8x
Wandelroutes ZW-Mariahout 8x
Ommetje Oost
Ommetje West
Ommetje Zuid

Over mij - Ria Lindeman

PERSOONLIJKE GEGEVENS van Ria Lindeman

M.E. Lindeman - Emmen
Bernadettestraat 45
5738 AV Mariahout

  

Telefoon - 06-23993074
E-mail -
info@recreafit.nl
Web -
www.recreafit.nl

  

Docent Lichamelijke Opvoeding
Biologie en Nordic Walking (NWU)
Diploma EHBO en reanimatie

Uit: Artikel Laarbeeker 9-3-2007: Start bedrijf RecreaFit

Nordic Walking vanuit Mariahout

Toen Ria Lindeman op eenentwintig jarige leeftijd als docent lichamelijke opvoeding op het LHNO in Uden les begon te geven, had ze niet kunnen vermoeden dat ze vele jaren later weer terug bij haar “roots” zou komen. Een loopbaan met diverse onderwijsfusies en de overstap naar het vak biologie, maakte, dat het na dertig jaar weer begon te kriebelen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na een periode van blessureleed wist Ria Lindeman wat ze gemist had. Lekker samen sporten, het gevoel hebben je eens goed ingespannen te hebben, buitenlucht in de natuur opsnuiven en … het lesgeven als bewegingsdocent. Dit alles vond ze terug in Nordic Walking. Een laagdrempelige sport die iedereen kan bedrijven. 

Ria heeft een bedrijf opgericht dat geen sportschool is, maar een bedrijf voor sportieve recreatie, waarbij mensen terecht kunnen voor meer dan lichamelijke training of afvallen alleen. Een bedrijf waar iedereen zich als totaal mens fit kan voelen. Waar mensen zeggen als ze thuis komen: “Het heeft me goed gedaan”. Zo is de naam ”RecreaFit” ontstaan.
Doelstellingen zijn dan ook:
Meer bewegen, je gezonder voelen, elkaar ontmoeten, van de natuur genieten. 

Vereniging Zorg om het Dorp (ZOD)
Ria Lindeman stond, als deelnemer aan de brainstormgroep Zorg om het Dorp, aan de basis van de oprichting van vereniging Zorg om het Dorp. Deze vereniging heeft zich ten doel gesteld om het dorp Mariahout levensloopbestendig te maken. Thema's als wonen, zorg, vervoer en ontmoeting staan hierbij centraal. Ook als gastvrouw en computerdocente droeg zij in het DorpsServiceCentrum Mariahout haar steentje bij. Er is in 2007 een samenwerkingsverband ontstaan tussen ZOD en RecreaFit. Het DorpsServiceCentrum werd het eerste thuishonk van RecreaFit. Het ontmoeten van mensen, zoals ZOD in een van haar speerpunten heeft omschreven, werd hier in praktijk gebracht.

Toevoeging: Sinds 2014 is Ria Lindeman voorzitter van Zorg om het Dorp en o.a. actief als coördiantor Natuur en Recreatie
Inmiddels zijn de afgelopen jaren 15 wandelroutes uitgezet en geoptimaileseerd rondom Mariahout (Zie tab Wandelroutes)
Leden van ZOD krijgen korting voor de introductieles en basiscursus Nordic WalkingSportieve Recreatie Laarbeek